STOCKHOLM

I år fyller Linotol 90 år och det firar vi med en Sverigeturné! Linotoldagen kommer till sex städer runt om i landet, med intressanta och kunskapsgivande programpunkter.

PROGRAM

12:00

Lunch (anges vid anmälan)

12:30

Registrering och mingel

13:00

Välkommen – Om helhetsleverantör Linotol

13:30

Stålfiber i betong  

Möjligheter med stålfiberarmering vid grundläggningar och vid filigrangjutningar samt problem som kan uppstå om man avstår från Svensk Standard.

Nicklas Stenqvist, Bekaert

14:00

Uttorkning i betong

Dagsläget, nya rön samt exempel på lösningar.

Richard McCarthy Linotol, Teknisk chef

14:20

Fika, mingel

14:50

Ökad hållbarhet med ytskydd

Effektiva golvlösningar och miljöfördelar med ytskydd av betong.

Linotol Fogfria golv

15:15

Fallgropar vid golvläggning– Nycklar för att lyckas med ett golv

Från projektering till utförande och underhåll. Konsulter som utrett många skador delar med sig av sina erfarenheter.

Bosse Malmberg BetoTec/WSP, Håkan Forsberg Golvanalys, Ghassem Hassanzadeh  RISE CBI Betonginstitutet, Linotol Betonggolv och konstruktioner

15:35

Byggkonjunkturbarometern/efterföljande paneldiskussion

Hur bedöms marknaden nationellt och lokalt de närmsta åren och vad innebär det för byggbranschen?

Sveriges Byggindustrier samt lokal panel bestående av representanter från dom olika delarna i byggprocessen

16:15

Afterwork med buffé och dryck (anges vid anmälan)

Reservation för lokala ändringar i programmet.

ANMÄLAN