OM LINOTOL

HELHETSLEVERANTÖR INOM GOLVLÖSNINGAR

Linotol verkar idag i Sverige, Danmark, Norge och har kontor i Norrköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Middelfart i Danmark.

Linotol levererar golvlösningar på den nordiska marknaden inom infrastruktur, fastighet, bygg och industri, omfattande nyproduktion, renovering, reparation och underhåll golv. Från konstruktion av våra egna ingenjörer, armering-formning och gjutning, till läggning av alla typer av ytbeläggningar. Med hög kvalitet och gedigen kompetens samt erfarenhet av stora projekt säkerställer vi pålitliga och trygga leveranser av optimala golvlösningar.

Linotol sysselsätter idag cirka 200 personer.

För information om våra affärsområden, se nedan.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

LÄS MER

PÅ STABIL GRUND SEDAN 1929

Företaget startades 1929 och idag är Linotol Skandinaviens ledande leverantör inom golventreprenader. Bland våra kunder finns såväl byggentreprenörer och fastighetsägare som byggkonsulter, konstruktörer och arkitekter.

Linotol är anslutet till organisationen Sveriges Byggindustrier, vilket innebär att vi följer Samhällsbyggnadssektorns etiska regler. Linotol är diplomerat enligt Povel, Sveriges byggindustriers ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Linotol jobbar alltid efter Svensk och Europeisk Standard.